پمپ آب مستغرق جهت استفاده در چاه های عمیق – فاتحان ثریا

پمپ آب مستغرق جهت استفاده در چاه های عمیقReviewed by پمپ آب مستغرق جهت استفاده در چاه های عمیق on Aug 28Rating: 5.0پمپ آب مستغرق جهت استفاده در چاه های عمیقپمپ آب مستغرق جهت استفا...

عیب یابی پمپ آب به زبان ساده – فاتحان ثریا

عیب یابی پمپ آب به زبان سادهReviewed by عیب یابی پمپ آب به زبان ساده on Aug 29Rating: 5.0عیب یابی پمپ آب به زبان سادهعیب یابی پمپ آب به زبان ساده  فاتحان ثریا ، بزرگترین مرجع مهند...

پمپ آب مناسب جهت سیلاب ها – فاتحان ثریا

پمپ آب مناسب جهت سیلاب هاReviewed by پمپ آب مناسب جهت سیلاب ها on Aug 29Rating: 5.0پمپ آب مناسب جهت سیلاب هاپمپ آب مناسب جهت سیلاب ها فاتحان ثریا ، بزرگترین مرجع مهندسی مکانیک  سی...

راهکارهای افزایش فشار آب – فاتحان ثریا

راهکارهای افزایش فشار آبReviewed by راهکارهای افزایش فشار آب on Aug 29Rating: 5.0راهکارهای افزایش فشار آبراهکارهای افزایش فشار آب فاتحان ثریا ، بزرگترین مرجع مهندسی مکانیک  را...

آموزش الگوریتم بهینه سازی توده ذرات (PSO ) – فاتحان ثریا

آموزش الگوریتم بهینه سازی توده ذرات (PSO )Reviewed by آموزش الگوریتم بهینه سازی توده ذرات (PSO ) on May 3Rating: 5.0آموزش الگوریتم بهینه سازی توده ذرات (PSO )آموزش الگوریتم بهینه سازی ...

مقدمه ای بر تکنولوژی جوشکاری – فاتحان ثریا

مقدمه ای بر تکنولوژی جوشکاریReviewed by مقدمه ای بر تکنولوژی جوشکاری on Apr 27Rating: 5.0مقدمه ای بر تکنولوژی جوشکاریمقدمه ای بر تکنولوژی جوشکاری مقدمه ای بر تکنولوژی جوشکاری Ge...

آشنایی با مکانیزم دیفرانسیل خودرو – فاتحان ثریا

آشنایی با مکانیزم دیفرانسیل خودروReviewed by آشنایی با مکانیزم دیفرانسیل خودرو on Apr 20Rating: 5.0آشنایی با مکانیزم دیفرانسیل خودروآشنایی با مکانیزم دیفرانسیل خودرو آشنایی ب...

بررسی عملکرد انواع کلکتورهای خورشیدی – فاتحان ثریا

بررسی عملکرد انواع کلکتورهای خورشیدیReviewed by بررسی عملکرد انواع کلکتورهای خورشیدی on Apr 13Rating: 5.0بررسی عملکرد انواع کلکتورهای خورشیدیبررسی عملکرد انواع کلکتورهای خور...

ایده هایی برای طراحی منیفولد Manifold – فاتحان ثریا

ایده هایی برای طراحی منیفولد ManifoldReviewed by ایده هایی برای طراحی منیفولد Manifold on Apr 13Rating: 5.0ایده هایی برای طراحی منیفولد Manifoldایده هایی برای طراحی منیفولد Manifold ایده هایی ...

محدوده عملکرد مناسب برای سیستم‏ های خبره – فاتحان ثریا

محدوده عملکرد مناسب برای سیستم‏ های خبرهReviewed by محدوده عملکرد مناسب برای سیستم‏ های خبره on Apr 9Rating: 5.0محدوده عملکرد مناسب برای سیستم‏ های خبره محدوده عملکرد مناسب ب...

مقدمه ای بر آغاز نانوتکنولوژی – فاتحان ثریا

مقدمه ای بر آغاز نانوتکنولوژیReviewed by مقدمه ای بر آغاز نانوتکنولوژی on Apr 6Rating: 5.0مقدمه ای بر آغاز نانوتکنولوژی مقدمه ای بر آغاز نانوتکنولوژی مقدمه ای بر آغاز نانوتکنو...

ویژگی‏های یک سیستم خبره – فاتحان ثریا

ویژگی‏های یک سیستم خبرهReviewed by ویژگی‏های یک سیستم خبره on Apr 4Rating: 5.0ویژگی‏های یک سیستم خبرهویژگی‏های یک سیستم خبره ویژگی‏های یک سیستم خبره یک سیستم خبره معمولا بر...

معرفی و تاریخچه مواد پیزوالکتریک – فاتحان ثریا

معرفی و تاریخچه مواد پیزوالکتریکReviewed by معرفی و تاریخچه مواد پیزوالکتریک on Apr 3Rating: 5.0معرفی و تاریخچه مواد پیزوالکتریک معرفی و تاریخچه مواد پیزوالکتریک معرفی و تاری...

مواد تابعی چیست؟ – فاتحان ثریا

مواد تابعی چیست؟Reviewed by مواد تابعی چیست؟ on Apr 2Rating: 5.0مواد تابعی چیست؟مواد تابعی چیست؟ مواد تابعی چیست؟ طبق تعریف مواد تابعی[۱]،  موادی هستند که برای بوجود آوردن تغیی...