مشاهده اشیاء سه بعدی با نمای ایزومتریک در اتوکد – فاتحان ثریا

مشاهده اشیاء سه بعدی با نمای ایزومتریک در اتوکدReviewed by مشاهده اشیاء سه بعدی با نمای ایزومتریک در اتوکد on Oct 29Rating: 5.0مشاهده اشیاء سه بعدی با نمای ایزومتریک در اتوکدمشا...

شبیه سازی با نرم افزار سالیدورکز( Solidworks ) – فاتحان ثریا

شبیه سازی با نرم افزار سالیدورکز( Solidworks )Reviewed by شبیه سازی با نرم افزار سالیدورکز( Solidworks ) on Aug 17Rating: 5.0شبیه سازی با نرم افزار سالیدورکز( Solidworks ) شبیه سازی با نرم افزار س...

طراحی لیوان ماگ در نرم افزار سالیدورکز – فاتحان ثریا

طراحی لیوان ماگ در نرم افزار سالیدورکزReviewed by طراحی لیوان ماگ در نرم افزار سالیدورکز on Aug 9Rating: 5.0طراحی لیوان ماگ در نرم افزار سالیدورکزطراحی لیوان ماگ در نرم افزار س...

مفاهیم رنگ ها در بخش اسکچ سالیدورکز – فاتحان ثریا

مفاهیم رنگ ها در بخش اسکچ سالیدورکزReviewed by مفاهیم رنگ ها در بخش اسکچ سالیدورکز on Jul 22Rating: 5.0مفاهیم رنگ ها در بخش اسکچ سالیدورکزمفاهیم رنگ ها در بخش اسکچ سالیدورکز مفا...

مقید سازی صحیح اسکچ با استفاده از مرکز مختصات Solidworks – فاتحان ثریا

مقید سازی صحیح اسکچ با استفاده از مرکز مختصات SolidworksReviewed by مقید سازی صحیح اسکچ با استفاده از مرکز مختصات Solidworks on Jul 22Rating: 5.0مقید سازی صحیح اسکچ با استفاده از مرکز مختص...

تنظیمات ذخیره، بک آپ و رکاوری در نرم افزار سالیدورکز – فاتحان ثریا

تنظیمات ذخیره، بک آپ و رکاوری در نرم افزار سالیدورکزReviewed by تنظیمات ذخیره، بک آپ و رکاوری در نرم افزار سالیدورکز on May 25Rating: 5.0تنظیمات ذخیره، بک آپ و رکاوری در نرم افزا...

تنظیمات ذخیره نتایج شبیه سازی غیر خطی در سالیدورکز – فاتحان ثریا

تنظیمات ذخیره نتایج شبیه سازی غیر خطی در سالیدورکزReviewed by تنظیمات ذخیره نتایج شبیه سازی غیر خطی در سالیدورکز on May 24Rating: 5.0تنظیمات ذخیره نتایج شبیه سازی غیر خطی در سال...

ایجاد گزارش روند شبیه سازی در نرم افزار سالیدورکز – فاتحان ثریا

ایجاد گزارش روند شبیه سازی در نرم افزار سالیدورکزReviewed by ایجاد گزارش روند شبیه سازی در نرم افزار سالیدورکز on May 17Rating: 5.0ایجاد گزارش روند شبیه سازی در نرم افزار سالیدو...

اعمال نیرو به مدل در شبیه سازی با نرم افزار Solidworks – فاتحان ثریا

اعمال نیرو به مدل در شبیه سازی با نرم افزار SolidworksReviewed by اعمال نیرو به مدل در شبیه سازی با نرم افزار Solidworks on May 16Rating: 5.0اعمال نیرو به مدل در شبیه سازی با نرم افزار Solidworks...

انجام پروژه کامسول Comsol – فاتحان ثریا

انجام پروژه کامسول ComsolReviewed by انجام پروژه کامسول Comsol on May 8Rating: 5.0انجام پروژه کامسول Comsolانجام پروژه کامسول Comsol انجام پروژه کامسول Comsol بدلیل گستردگی و پیچیدگی بالای ن...

انجام انواع پروژه متلب – فاتحان ثریا

انجام انواع پروژه متلبReviewed by انجام انواع پروژه متلب on May 8Rating: 5.0انجام انواع پروژه متلبانجام انواع پروژه متلب انجام انواع پروژه متلب معرفی نرم افزار متلب MATLAB متلب (ب...

جلسه ۲: دستور EXTRUDE CUT – آموزش سالید ادج Solid Edge – فاتحان ثریا

جلسه ۲: دستور EXTRUDE CUT – آموزش سالید ادج Solid EdgeReviewed by جلسه ۲: دستور EXTRUDE CUT – آموزش سالید ادج Solid Edge on Apr 24Rating: 5.0جلسه ۲: دستور EXTRUDE CUT – آموزش سالید ادج Solid Edgeجلسه ۲: دستور EXTRUDE C...

جلسه ۴: دستور revolved cut – آموزش سالید ادج Solid Edge – فاتحان ثریا

جلسه ۴: دستور revolved cut – آموزش سالید ادج Solid EdgeReviewed by جلسه ۴: دستور revolved cut – آموزش سالید ادج Solid Edge on Apr 25Rating: 5.0جلسه ۴: دستور revolved cut – آموزش سالید ادج Solid Edgeجلسه ۴: دستور revolv...

جلسه ۵: دستور Hole – آموزش سالید ادج Solid Edge – فاتحان ثریا

جلسه ۵: دستور Hole – آموزش سالید ادج Solid EdgeReviewed by جلسه ۵: دستور Hole – آموزش سالید ادج Solid Edge on Apr 26Rating: 5.0جلسه ۵: دستور Hole – آموزش سالید ادج Solid Edgeجلسه ۵: دستور Hole – آموزش سالید ...