اخترشناسان یخ‌های عجیبی در تریتون پیدا کردند

فاتحان ثریا: دانشمندان در آزمایشگاه به نشانه‌هایی از یک طول موج خاص نور فروسرخ دست یافتند که وقتی مولکول‌های کربن مونوکسید و نیتروژن به یکدیگر می پیوندند، جذب می ...

محققان پرش‌های کوانتومی را پیش‌بینی کردند

فاتحان ثریا: در سال ۱۹۳۵ فیزیکدانی به نام “اروین شرودینگر” آزمایشی ذهنی طراحی کرد تا دو پدیدۀ فیزیک ِ کوانتومی عجیب را به تصویر بکشد: برهم‌نهی و غیرقابل پیش‌بینی ...