کشف باکی بال‌های یونیزه در فضای میان ستاره‌ای

فاتحان ثریا: اخترشناسان با استفاده از تلسکوپ فضایی هابل موفق شدند «باکی بال‌های یونیزه» را در فضای میان ستاره‌ای کشف کنند. تصویری مفهومی از وجود باکی بال‌ها در فض...

آیا ابرنواختر مجاور باعث شد انسانیان روی دو پا راه بروند؟

فاتحان ثریا: در حدود ۲ تا ۸ میلیون سال پیش، انرژی پرتو کیهانی حاصل از یک یا چند ابرنواختر نزدیک به زمین رسید و اتمسفر سیاره را درنوردید. بر اساس یک مطالعه جدید، این ک...