چهار هزار سیاره فراخورشیدی – سایت علمی فاتحان ثریا

فاتحان ثریا: بیش از ۴۰۰۰ سیاره در خارج از منظومه‌شمسی ما قرار دارند. این نقطه عطف از رصد سیارات فراخورشیدی ماه گذشته از مرز چهار هزار عبور کرد و در آرشیو سیارات فراخ...