کشف قدیمی‌ترین دهانه برخورد سیارک به زمین

فاتحان ثریا: دانشمندان قدیمی‌ترین دهانه برخورد یک سیارک به زمین را در استرالیا کشف کردند. به گفتۀ محققان وجود این دهانه بیانگر دلیل «پایان عصر یخ» در سیارۀ ما است. ...