میدان مغناطیسی زمین در گذشته قوی‌تر بود!

به گزارش فاتحان ثریا به نقل از ایسنا، میدان مغناطیسی زمین که به عنوان میدان ژئومغناطیسی نیز شناخته می‌شود، میدان مغناطیسی است که از قسمت داخلی زمین تا جایی که با ط...