“نسبیت عام اینشتین” از یک آزمون دیگر سربلند بیرون آمد

فاتحان ثریا: یک تیم بین‌المللی از اخترشناسان پس از دنبال کردن سامانۀ دو ستاره‌ای کوتوله‌ی سفید-تپ‌اختر PSR J1141-6545 به مدت تقریبا دو دهه،  شواهد هیجان‌انگیزی برای ح...