فاتحان ثریا: بارش‌های شهابی در اثر جریانات ذرات جامد به اندازۀ غبار یا بزرگتر که بصورت گروهی در فضا حرکت می کنند ایجاد می شود. در بیشتر موارد، مدارهای این جریانات شهابی با خروج غبار از دنباله‌دار شناسایی می شوند. وقتی سیاره زمین از این جریانات عبور می کند، ذرات که در جو زمین پخش می شوند ردهای درخشانی را در آسمان شب از خود بجا می گذارند.

Quadrantids Duparcمسیر شهاب‌ها همگی موازی با یکدیگر هستند اما شبیه ریل‌های قطار، اثر “چشم‌انداز” باعث می شود چنین به نظر برسد که آنها از یک نقطۀ کانونی در فضا می آیند. این عکس ترکیبی برجسته در حین بارش شهابی کوادرانت در ماه ژانویه در لاپالما، یکی از جزایر قناری اسپانیا، در ساحل شمال غربی اسپانیا ثبت شده است. درخشش این شهاب‌ها در زیر صورت فلکی دب اکبر دیده می شود. یک چشم تیزبین می تواند هالۀ سبز رنگ دنباله‌دار ویرتنن را ببیند. امشب و فرداشب اوج بارش شهابی شلیاقی است و اگر در مکانی تاریک با آسمان‌ صاف باشید می توانید در هر ساعت، چند شهاب مشاهده کنید.

سایت علمی فاتحان ثریا / منبع: apodمطالعه این مقاله در وب سایت منبع

  این مطلب را پسندیدم

پاسخ دهید