فاتحان ثریا: این کهکشان در خطر نیست. از یک طرف، کهکشان مثلث(M33) که در اینجا به تصویر کشیده شده خیلی بزرگتر از رد این شهاب ِ درخشان است. از طرف دیگر، این کهکشان که ۳ میلیون سال نوری از ما فاصله دارد، خیلی دورتر است.

MMeteor Chokshiبدین ترتیب، فقط همترازی مسیر شهاب، باعث شد در پایین کهکشان قرار گیرد. همچنین، باد در جو بالایی سیارۀ زمین رد مولکول تبخیری و درخشان ِ شهاب را ایجاد کرد که از کهکشان دور می شود و یک مسیر زاویه‌ای دارد. عکاس نجومی به اندازۀ کافی خوش شانس بود، زیرا توانست هم شهاب و هم کهکشان را در یک عکس ثبت کند – این عکس به دو تصویر دیگر از M33 اضافه شد تا رنگ‌های کهکشان مارپیچی به وضوح دیده شود. در پایان، شهاب ظرف یک ثانیه محو شد، اما کهکشان به مدت میلیاردها سال باقی ماند.

سایت علمی فاتحان ثریا / منبع: apodمطالعه این مقاله در وب سایت منبع

  این مطلب را پسندیدم

پاسخ دهید