مقید سازی صحیح اسکچ با استفاده از مرکز مختصات SolidworksReviewed by مقید سازی صحیح اسکچ با استفاده از مرکز مختصات Solidworks on Jul 22Rating: 5.0مقید سازی صحیح اسکچ با استفاده از مرکز مختصات Solidworksمقید سازی صحیح اسکچ با استفاده از مرکز مختصات Solidworks

مقید سازی صحیح اسکچ با استفاده از مرکز مختصات Solidworks


مقید کردن اسکچ در سالید ورک به عنوان یک نرم افزار مهندسی بسیار مهم است. در حقیقت اگر اسکچی مقید نباشد بدان معنا است که برخی از اندازه های مهم در آن دیده شده و یا قیود هندسی بین خطوط و نقاط و کمانها لحاظ نگردیده است.
مرکز مختصات در اسکچ کمک شایانی به مقید سازی ترسیم می نماید. استفاده از خطوطی که از مرکز مختصات می گذرند شما را از بسیاری اندازه ها بی نیاز می کند. همچنین باید توجه داشت که در صورتیکه ترسیم مورد نظر متقارن است سعی گردد مبدأ مختصات و یکی از محور ها در خط تقارن آن قرار گیرند تا در مراحل بعدی کاربر با راحتی بیشتری از دستورات تکمیلی استفاده نماید. در تصویر زیر مشخص گردیده که خط افقی که از مبدا می گذرد برای مقید شدن تنها به یه اندازه نیاز دارد. این در حالی است که خط افقی مشابهی که از مبدا عبور نمی کند به ۳ اندازه یا قید نیازمند است.

مقید سازی صحیح اسکچ با استفاده از مرکز مختصات Solidworks
مقید سازی صحیح اسکچ با استفاده از مرکز مختصات Solidworks


مطالعه این مقاله در وب سایت منبع

1 این مطلب را پسندیدم

پاسخ دهید