XHQUGSLGEQGNDxQzzQBCفاتحان ثریا: تار و پود فضا-زمان یک مدل ِ مفهومی است که سه بُعد از فضا را با یک بُعد چهارم که زمان است، ترکیب می‌کند. بر اساس بهترین نظریات فیزیک، فضا-زمان اثرات نسبیتی غیرعادی ناشی از سفر با سرعت نزدیک به نور و همچنین حرکت ِ اشیاء پرجرم در جهان را توضیح می‌دهد. چه […]

نوشته فضا-زمان چیست؟ اولین بار در سایت علمی فاتحان ثریا. پدیدار شد.مطالعه این مقاله در وب سایت منبع

  این مطلب را پسندیدم

پاسخ دهید