آشنایی با سیستم خنک‌کاری و گرمایش موتور – فاتحان ثریا

آشنایی با سیستم خنک‌کاری و گرمایش موتورReviewed by فاتحان ثریا on Aug 6Rating: 5.0آشنایی با سیستم خنک‌کاری و گرمایش موتورآشنایی با سیستم خنک‌کاری و گرمایش موتور آشنایی با سیس...

آشنایی با سیستم‌های تغذیه و سوخت رسانی – فاتحان ثریا

آشنایی با سیستم‌های تغذیه و سوخت رسانیReviewed by فاتحان ثریا on Aug 3Rating: 5.0آشنایی با سیستم تغذیه و سوخت رسانی موتورآشنایی با سیستم تغذیه و سوخت رسانی موتور آشنایی با سیست...

آشنایی با سیستم روغن کاری خودرو – فاتحان ثریا

آشنایی با سیستم روغن کاری خودرو پیشرانه‌ی خودروها قطعات متحرک بسیار زیادی دارد که با یکدیگر درتماس‌اند. همان‌طورکه احتمالا می‌دانید، هرگاه سطح دو جسم متحرک با ی...

چالش برد کم خودروهای برقی – فاتحان ثریا

چالش برد کم خودروهای برقیReviewed by چالش برد کم خودروهای برقی on May 19Rating: 5.0چالش برد کم خودروهای برقیچالش برد کم خودروهای برقی چالش برد کم خودروهای برقی چالش برد کم خودرو...

دولت ها برای خودروی برقی چه می کنند؟ – فاتحان ثریا

دولت ها برای خودروی برقی چه می کنند؟Reviewed by دولت ها برای خودروی برقی چه می کنند؟ on May 20Rating: 5.0دولت ها برای خودروی برقی چه می کنند؟دولت ها برای خودروی برقی چه می کنند؟ د...

خودروی برقی یا سلول هیدروژنی؟ – فاتحان ثریا

خودروی برقی یا سلول هیدروژنی؟Reviewed by خودروی برقی یا سلول هیدروژنی؟ on May 21Rating: 5.0خودروی برقی یا سلول هیدروژنی؟خودروی برقی یا سلول هیدروژنی؟ خودروی برقی یا سلول هیدرو...

تست خودروهای برقی: ب ام و تمام الکتریک ActiveE – فاتحان ثریا

تست خودروهای برقی: ب ام و تمام الکتریک ActiveEReviewed by تست خودروهای برقی: ب ام و تمام الکتریک ActiveE on May 23Rating: 5.0تست خودروهای برقی: ب ام و تمام الکتریک ActiveEتست خودروهای برقی: ب...

انگیزه ساخت خودروهای برقی چه بود ؟ – فاتحان ثریا

انگیزه ساخت خودروهای برقی چه بود ؟Reviewed by انگیزه ساخت خودروهای برقی چه بود ؟ on May 22Rating: 5.0انگیزه ساخت خودروهای برقی چه بود ؟انگیزه ساخت خودروهای برقی چه بود ؟ انگیزه س...

مشخصات باتری خودروهای برقی – فاتحان ثریا

مشخصات باتری خودروهای برقیReviewed by مشخصات باتری خودروهای برقی on May 17Rating: 5.0مشخصات باتری خودروهای برقیمشخصات باتری خودروهای برقی مشخصات باتری خودروهای برقی مشخصات با...

زمان مناسب تعویض روغن خودرو – فاتحان ثریا

زمان مناسب تعویض روغن خودروReviewed by زمان مناسب تعویض روغن خودرو on Apr 16Rating: 5.0زمان مناسب تعویض روغن خودروزمان مناسب تعویض روغن خودرو روغن موتور ها با سطح کیفیت (API) پایی...

سوخت هیدروژنی – فاتحان ثریا

سوخت هیدروژنیReviewed by سوخت هیدروژنی on Apr 17Rating: 5.0سوخت هیدروژنیسوخت هیدروژنی هیدروژن فراوان ترین عنصر طبیعت محسوب می شود بنابراین دانشمندان در تلاش اند تا راهی بیابند...

۲۰ توصیه در رابطه با کاهش مصرف سوخت – فاتحان ثریا

۲۰ توصیه در رابطه با کاهش مصرف سوختReviewed by 20 توصیه در رابطه با کاهش مصرف سوخت on Apr 18Rating: 5.020 توصیه در رابطه با کاهش مصرف سوخت۲۰ توصیه در رابطه با کاهش مصرف سوخت توصیه ۱...

نحوه ی تاثیر میدان مغناطیسی بر روی سوخت – فاتحان ثریا

نحوه ی تاثیر میدان مغناطیسی بر روی سوختReviewed by نحوه ی تاثیر میدان مغناطیسی بر روی سوخت on Apr 19Rating: 5.0نحوه ی تاثیر میدان مغناطیسی بر روی سوختنحوه ی تاثیر میدان مغناطیسی ...

عملکرد سوخت و احتراق – فاتحان ثریا

عملکرد سوخت و احتراقReviewed by عملکرد سوخت و احتراق on Apr 17Rating: 5.0عملکرد سوخت و احتراقعملکرد سوخت و احتراق مقدمه هنوز هم واکنشی که در آن سوخت با اکسیژن ترکیب می شود و گرما ...