پمپ آب مستغرق جهت استفاده در چاه های عمیق – فاتحان ثریا

پمپ آب مستغرق جهت استفاده در چاه های عمیقReviewed by پمپ آب مستغرق جهت استفاده در چاه های عمیق on Aug 28Rating: 5.0پمپ آب مستغرق جهت استفاده در چاه های عمیقپمپ آب مستغرق جهت استفا...

عیب یابی پمپ آب به زبان ساده – فاتحان ثریا

عیب یابی پمپ آب به زبان سادهReviewed by عیب یابی پمپ آب به زبان ساده on Aug 29Rating: 5.0عیب یابی پمپ آب به زبان سادهعیب یابی پمپ آب به زبان ساده  فاتحان ثریا ، بزرگترین مرجع مهند...

پمپ آب مناسب جهت سیلاب ها – فاتحان ثریا

پمپ آب مناسب جهت سیلاب هاReviewed by پمپ آب مناسب جهت سیلاب ها on Aug 29Rating: 5.0پمپ آب مناسب جهت سیلاب هاپمپ آب مناسب جهت سیلاب ها فاتحان ثریا ، بزرگترین مرجع مهندسی مکانیک  سی...

راهکارهای افزایش فشار آب – فاتحان ثریا

راهکارهای افزایش فشار آبReviewed by راهکارهای افزایش فشار آب on Aug 29Rating: 5.0راهکارهای افزایش فشار آبراهکارهای افزایش فشار آب فاتحان ثریا ، بزرگترین مرجع مهندسی مکانیک  را...

شبیه سازی با نرم افزار سالیدورکز( Solidworks ) – فاتحان ثریا

شبیه سازی با نرم افزار سالیدورکز( Solidworks )Reviewed by شبیه سازی با نرم افزار سالیدورکز( Solidworks ) on Aug 17Rating: 5.0شبیه سازی با نرم افزار سالیدورکز( Solidworks ) شبیه سازی با نرم افزار س...

طراحی لیوان ماگ در نرم افزار سالیدورکز – فاتحان ثریا

طراحی لیوان ماگ در نرم افزار سالیدورکزReviewed by طراحی لیوان ماگ در نرم افزار سالیدورکز on Aug 9Rating: 5.0طراحی لیوان ماگ در نرم افزار سالیدورکزطراحی لیوان ماگ در نرم افزار س...

مفاهیم رنگ ها در بخش اسکچ سالیدورکز – فاتحان ثریا

مفاهیم رنگ ها در بخش اسکچ سالیدورکزReviewed by مفاهیم رنگ ها در بخش اسکچ سالیدورکز on Jul 22Rating: 5.0مفاهیم رنگ ها در بخش اسکچ سالیدورکزمفاهیم رنگ ها در بخش اسکچ سالیدورکز مفا...

مقید سازی صحیح اسکچ با استفاده از مرکز مختصات Solidworks – فاتحان ثریا

مقید سازی صحیح اسکچ با استفاده از مرکز مختصات SolidworksReviewed by مقید سازی صحیح اسکچ با استفاده از مرکز مختصات Solidworks on Jul 22Rating: 5.0مقید سازی صحیح اسکچ با استفاده از مرکز مختص...

تنظیمات ذخیره، بک آپ و رکاوری در نرم افزار سالیدورکز – فاتحان ثریا

تنظیمات ذخیره، بک آپ و رکاوری در نرم افزار سالیدورکزReviewed by تنظیمات ذخیره، بک آپ و رکاوری در نرم افزار سالیدورکز on May 25Rating: 5.0تنظیمات ذخیره، بک آپ و رکاوری در نرم افزا...

تنظیمات ذخیره نتایج شبیه سازی غیر خطی در سالیدورکز – فاتحان ثریا

تنظیمات ذخیره نتایج شبیه سازی غیر خطی در سالیدورکزReviewed by تنظیمات ذخیره نتایج شبیه سازی غیر خطی در سالیدورکز on May 24Rating: 5.0تنظیمات ذخیره نتایج شبیه سازی غیر خطی در سال...

ایجاد گزارش روند شبیه سازی در نرم افزار سالیدورکز – فاتحان ثریا

ایجاد گزارش روند شبیه سازی در نرم افزار سالیدورکزReviewed by ایجاد گزارش روند شبیه سازی در نرم افزار سالیدورکز on May 17Rating: 5.0ایجاد گزارش روند شبیه سازی در نرم افزار سالیدو...

اعمال نیرو به مدل در شبیه سازی با نرم افزار Solidworks – فاتحان ثریا

اعمال نیرو به مدل در شبیه سازی با نرم افزار SolidworksReviewed by اعمال نیرو به مدل در شبیه سازی با نرم افزار Solidworks on May 16Rating: 5.0اعمال نیرو به مدل در شبیه سازی با نرم افزار Solidworks...

انجام پروژه کامسول Comsol – فاتحان ثریا

انجام پروژه کامسول ComsolReviewed by انجام پروژه کامسول Comsol on May 8Rating: 5.0انجام پروژه کامسول Comsolانجام پروژه کامسول Comsol انجام پروژه کامسول Comsol بدلیل گستردگی و پیچیدگی بالای ن...

انجام انواع پروژه متلب – فاتحان ثریا

انجام انواع پروژه متلبReviewed by انجام انواع پروژه متلب on May 8Rating: 5.0انجام انواع پروژه متلبانجام انواع پروژه متلب انجام انواع پروژه متلب معرفی نرم افزار متلب MATLAB متلب (ب...