جنگل‌های آمازون در چنگال آتش

فاتحان ثریا: جنگل‌های بارانی آمازون در برزیل در چنگال آتش گیر افتاده است؛ برخی از آن بعنوان شدیدترین آتش‌سوزی در طول یک دهه گذشته یاد کرده‌اند. به گزارش فاتحان ثر...